Henkilötilausliikenteessä käytössämme on 3 autoa. Suurin asiakkaamme on Hankasalmen kunta. Ajamme kunnan monipalveluliikennettä (MPL). Iltaisin ja viikonloppuisin palvelemme yksityisiä asiakkaitamme erilaisilla retkillä sekä illanvietoissa.

Kalusto